PROJELER

            Proje çalışmaları "KALİTELİ HİZMET, DOĞRU ÇÖZÜM" ilkesi ile hareket etmektedir.

         Proje süreci aşamasında fiziksel koşullar, kapasite, ürünler, personel vs. baz alınarak çalışmalar yapılır. Proje sürecinde olan veya olabilecek aksaklıklar tespit edilip, çözümler sunulmaktadır.

         
Projenin sağlıklı ve zamanında tamamlanması için aşağıda belirtilen "Proje Süreci" koordineli olarak akış şeması doğrultusunda yapılmaktadır.